Интересни маршрути в природен парк Златни пясъци

Назад


Интересни маршрути в природен парк Златни пясъци


Избрали сте тази година да почивате на море в България, но не ви се иска само да лежите на плажа – Златни пясъци се оказва перфектната опция. Природен парк Златни пясъци е сред интересните забележителности в България, а и в непосредствена близост до прекрасните хотели на едноименния курорт.
Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни парка в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната надморска височина е 110 м.
Идеята за създаване на парк е документирана още през 1915 г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 година, когато с постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора “Хачука” на площ от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк Златни пясъци – вторият обявен в страната след Народен парк (днес природен парк) Витоша (1934 г.).Това го превръща и в един от първите в България. Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.
Когато през 1943 г. е обявен НП Златни пясъци, никой не е предполагал, че именно там след 13 г. ще започне изграждането на един от най-големите ни морски курорти. Курортен комплекс Златни пясъци не само се разполага върху тогавашния народен парк, но и взема името му.
Природният парк е Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната мрежа Натура 2000.
Препоръчваме го, тъй като терентът е лек и достъпен за всяка възраст, но не отстъпва по интересни представители на флората и фауната. Около 80% от територията на парка е заета от широколистна горска растителност, представена от десетки видове, но главно от габър и дъб. Гори от лонгозен тип заемат дълбоките влажни долови, където са пръснати 13 малки естествени езера и текат временни ручеи и потоци. Преплетените с лиани (скрипка, повет, бръшлян) дървета и гъстият храстов подлес превръщат гората в непроходима зелена джунгла. В парка изкуствено са внесени бяла акация, северноамериканска топола, черница, ясеноволистен явор и различни иглолистни видове - черен бор, гръцка ела, ливански кедър, туя, кипарис. Сред тревната растителност 15 вида са редки и застрашени (снежно кокиче, ефедра, кавказка иглика). 12 вида орхидеи допълват очарованието на парка.
Паркът съхранява местообитания на горски видове като сърна, лисица, язовец, сънливец, прилепи. Птичето царство е представено с повече от 70 вида, като най-многочислени са пойните - синигер, дрозд, кос, сойка, червеношийка. От хищните видове се срещат голям и мялък ястреб, мишелов, горска улулица. Над парка, разположен на миграционния път Виа Понтика, преминават големи ята прелетни птици по време на миграция. Крайбрежието се оглася от сребристите чайки (гларусите). На територията на парка има 5 туристически маршрута и един оригинален детски кръгов маршрут "Домът на сойката".

 

Ето и специализираните маршрути:

 

Домът на сойката – природо-познавателен детски кръгов маршрут, представящ типичните за парка животински видове в тяхната естествена среда. По маршрута е изграден детски кът. Маршрутът е подходящ за деца от всички възрастови групи, както и за техните родители. Продължителност – 90 мин.


Природа за всички – специално изграден за да осигури лесен достъп за хора с увреждания, включително незрящи и ползващи инвалидни колички. До характерни дървесни видове са поставени информационни табели с надписи на брайлово писмо. Продължителност – 40 мин


Дендрологичен маршрут – представя типичните за парка дървесни и храстови видове, покрай пътеката свързваща Аладжа манастир с Катакомбите. Продължителност – 40 мин.


Песента на гората – образователен интерактивен маршрут представящ по интересен начин птичето царство и песните на често срещани птици в парка. Мястото за отдих по маршрута е и място за опознаване на горските обитатели. Продължителност – 60 мин.


Веломаршрут – Посетителски център – с. Кранево, продължителност 40 мин. Маршрута съвпада с пешеходен маршрут и велосипедистите трябва да бъдат особено внимателни.


Аладжа манастир е най-известният и посещаван културно-исторически обект. Намира се в югозападната част на парка и представлява средновековен скален манастир от 13-14 век, паметник на културата от национално значение, който с намиращите се в непосредствена близост раннохристиянски Катакомби образува исторически комплекс.
В парка са открити и останки от базилика и средновековни крепости.